Podpořte naše mládežníky  |  Transparentní účet FC ODRA Petřkovice  |  271 581 484 / 0300

POZVÁNKA na na členskou schůzi (valnou hromadu) FC ODRA Petřkovice z.s.

Napsal uživatel DuKas dne 25.03.2021 - 16:26

FC ODRA Petřkovice z.s. zve všechny své členy (případně zákonné zástupce u členů do 18ti let) na členskou schůzi (dříve valnou hromadu), která se uskuteční 

v sobotu 17. dubna 2021 v 10:00 hod.

na nám. Svatopluka Čecha 518, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz (prostory velkého sálu OTU

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Procedurální otázky
 3. Zpráva o činnosti FC Odra Petřkovice (2019-2020)
 4. Volba předsedy a Výkonného výboru FC ODRA
 5. Diskuse
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Usnesení
 8.  Závěr

Informace k průběhu členské schůze

V návaznosti na aktuální usnesení vlády je nutné pro zdárný průběh valné hromady zajistit, aby:

 • každá osoba používala jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (rouška) nebo respirátor,
 • osoby byly usazeny v rozestupech alespoň 2 metry,
 • každá osoba předložila před zahájením valné hromady u prezence potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny.

FC ODRA Petřkovice z.s. nabízí všem účastníkům provedení antigenního testu v odběrném místě (vyhrazené místo v prostorách konání členské schůze), a to kvalifikovaným zdravotníkem a na náklady klubu. Pro takové případy je nutné, aby se osoba dostavila do prostor konání členské schůze s dostatečným časovým předstihem – odběrné místo bude otevřeno od 09:10. Výsledek tohoto testu je znám do několika minut od provedení a bude použit pouze pro potřebu konání valné hromady. 

Pro provedení RT-PCR testu a antigenního testu, který je zdarma, je možno využít také jedno z odběrných míst v Ostravě:

EUC klinika Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, Spadia Lab Ostrava.

FC ODRA Petřkovice z.s.

kategorie